Login | Cos | 0 Produse | 0 RON

HAMOR Soft

HAMOR Soft

Programe de contabilitate şi management

Produse Componente Optiuni Pret* (RON)
hMARFA Xxo/Ixo 900,00
Optiunea e-Factura - facilitati suplimentare Q 200,00
Optiunea e-Transport t 400,00
Optiune trimitere email (email+) e 400,00
Optiune evidenta SGR r 400,00
Optiune import extras de cont bancar K 400,00
Optiunea facilitati de evidenta financiara F 200,00
Componenta de imprimare grafica a documentelor g 200,00
Optiunea retea (pentru 5 statii) R 800,00
Optiunea multisocietate/multi-baze de date M 600,00
Optiune imprimare bonuri fiscale (casa de marcat) pt. primul AMEF B 400,00
Optiune imprimare bonuri fiscale (casa de marcat) pt. cate un nou AMEF B 200,00
Optiune fereastra touch (casa de marcat) pentru primul AMEF BT 600,00
Optiune fereastra touch (casa de marcat) pentru cate un nou AMEF BT 300,00
Componenta alegere produs pe baza de imagine/primul AMEF i 600,00
Componenta alegere produs pe baza de imagine/cate un nou AMEF 300,00
Componenta cantar on-line/primul AMEF s 600,00
Componenta cantar on-line/cate un nou AMEF 300,00
Componenta transfer documente I 200,00
Componenta transfer documente - interfata pentru palmtop - Optimall I 1.200,00
Componenta preluare vanzari de la casele de marcat I 1.200,00
Optiune listare coduri de bare b 300,00
Optiune de import-export documente I 200,00
Optiunea coduri articole echivalente E 600,00
Componenta cost mediu ponderat m 800,00
Componenta de export date pentru e-comert 800,00
Componenta facturare electronica h 600,00
Componenta listare selectiva documente d 200,00
Optiunea campuri suplimentare C 200,00
Optiunea generare htm/xml h 300,00
Componenta modificare pret unitar cu amanuntul P 300,00
Optiune documente anexe a 300,00
Optiunea facturare simpla f 300,00
Componenta stingere solduri facturi neplatite/neincasate 200,00
Optiunea lista de evenimente l 400,00
Optiunea centre de cost/profit G 800,00
Optiune extensii cu fişiere hMET2 Y 600,00
Conector For IT/Hamor Soft 600,00
hMARFT - optiunea decont TVA (D300) T 300,00
hMARFT - optiune declaratie 390 (VIES) V 300,00
hMARFT - optiune declaratia A4200 Z 300,00
hMARFT - optiune extrase de cont parteneri S 300,00
hMARFT - optiune raport de gestiune B 400,00
hMARFT - componenta solutie de inventariere N 600,00
hMARFE 2Ixo 800,00
Optiune rapoarte suplimentare la situatii manageriale 3 600,00
Optiune extragere vanzari direct in Excel v 400,00
Rapoarte interactive din hMARFA 3Ix 600,00
Optiune export in MySQL q 600,00
hSAFT - 3.000,00
Optiunea retea (pentru 5 statii) R 500,00
Optiunea multisocietate/multi-baze de date (pentru 5 societăţi) M 500,00
Optiunea lista de evenimente l 400,00
Optiune multi hMARFA m 500,00
hCONT XIAxo 400,00
Optiune multisocietate/multibaze de date M 200,00
Optiune retea (pentru 5 statii) R 400,00
Optiune lista evenimente (hCONT) l 300,00
hCONTE 2XIcxo 400,00
Optiune rapoarte suplimentare la situatii contabile 3 400,00
Rapoarte interactive din hCONT 3 600,00
Arhiva electronica de situatii contabile h 600,00
Componenta centre de cost/profit G 800,00
hBILANT Mxo 400,00
Situatii lunare de bilant L 300,00
hSALAR 2IFDxo 800,00
Optiune retea (pentru 5 statii) R 600,00
Optiune multisocietate/multi-baze de date M 400,00
Componenta plata pe card bancar B 300,00
Optiune trimitere extras Stat de salarii prin e-mail e 400,00
Optiune fond persoane cu handicap H 300,00
Optiune Declaratia 100 O 300,00
Componenta norme si lucrari 3 800,00
Optiunea fise concediu de odihna N 300,00
Optiune lista de evenimente l 400,00
Optiune zilieri Z 300,00
Optiune extensii X 600,00
Optiunea Reducere timp de munca K 300,00
hSALAZ - Evidenta zilieri 2IZaxo 400,00
Optiune multisocietate/multi-baze de date M 200,00
hIMOB 1Ihxo 400,00
Optiune evidenta TVA T 200,00
Componenta reevaluare imobilizari 2E 200,00
Componenta amortizare fiscala 2F 200,00
Optiune retea (pentru 5 statii) R 400,00
Optiune dosar imobilizare (documente anexate) a 200,00
Optiune multisocietate/multi-baze de date M 200,00
Optiune lista evenimente l 300,00
hPROD 2Ixo 800,00
Componenta conectare cu hMARFA si preluare raport de productie m 400,00
Componenta generare BCM in hMARFA I 400,00
Optiune retea (pentru 5 statii) R 600,00
Optiune multisocietate/multi-baze de date M 600,00
Componenta conectare cu hCONT c 600,00
Optiune dezvoltare 3 600,00
Optiune documente anexate a 300,00
Optiune imprimare cod de bare b 300,00
Optiune imprimare grafica g 300,00
Optiune generare htm/xml h 300,00
Optiune lista de evenimente l 400,00
hSTOC 2xo 800,00
Componenta conectare cu hMARFA si generare BCM Im 400,00
Optiune retea (pentru 5 statii) R 600,00
Optiune multisocietate/multi-baze de date M 600,00
Componenta conectare cu hCONT c 400,00
Optiune dezvoltare 3 600,00
Optiune documente anexate a 300,00
Optiune imprimare cod de bare b 300,00
Optiune vizualizare fotografii h 300,00
Optiune lista de evenimente l 400,00
hMISS o 600,00
Optiune retea (pentru 5 statii) R 400,00
Componenta multisocietate/multibaza M 400,00
hMENU o 0,00
Optiune meniu structurat pe aplicatii, societati si perioade S 300,00
Componenta organizare baze de date O 400,00
Mediu HAMOR Linux_WP CentOS7 pt. 5 statii RWL^o 1.500,00
Licenta suplimentara Linux_VM hBox pt. 5 statii RWL^vo 1.000,00
Mediu HAMOR Linux_VM hBox pt. 5 statii RWL^vo 1.000,00
Licenta suplimentara Linux_WP CentOS 7 pt. 5 statii RRLW^o 700,00
Mediu HAMOR pentru Linux monopost WL 600,00
*) La preturile de mai sus se adauga TVA
Denumire Parti componente Optiune Pret* (RON)
hMARFA Pro XFCKgexo/ITCxo 1.800,00
hMARFA Xxo/Ixo 900,00
Optiunea campuri suplimentare C 200,00
Optiunea facilitati de evidenta financiara F 200,00
Optiune import extras de cont bancar K 400,00
Optiunea e-Factura q 400,00
Optiunea e-Factura - facilitati suplimentare Q 200,00
Componenta de imprimare grafica a documentelor g 200,00
hMARFT - optiunea decont TVA (D300) T 300,00
Reducere -1.000,00
hCONT Pro MXIAxo 1.000,00
hBILANT Mxo 400,00
hCONTE 2XIcxo 400,00
hCONT XIAxo 400,00
Optiune multisocietate/multibaze de date M 200,00
Reducere -400,00
Rapoarte manageriale 3.200,00
hCONTE 2XIcxo 400,00
Optiune rapoarte suplimentare la situatii contabile 3 400,00
Publicare rapoarte in format htm 600,00
Rapoarte interactive din hCONT 3 600,00
hMARFE 2Ixo 800,00
Optiune rapoarte suplimentare la situatii manageriale 3 600,00
Rapoarte interactive din hMARFA 3Ix 600,00
Reducere -800,00
hSALAR Pro M2IFDNUKhaxo 1.200,00
hSALAR 2IFDxo 800,00
Optiunea Reducere timp de munca K 300,00
Optiune multisocietate/multi-baze de date M 400,00
Optiunea Somaj tehnic situatie de urgenta U 300,00
Reducere -600,00
hIMOB Pro M2ITEFhaxo 1.000,00
hIMOB 1Ihxo 400,00
Optiune dosar imobilizare (documente anexate) a 200,00
Componenta reevaluare imobilizari 2E 200,00
Componenta amortizare fiscala 2F 200,00
Optiune multisocietate/multi-baze de date M 200,00
Optiune evidenta TVA T 200,00
Reducere -400,00
hPROD Pro 2Imxo 1.200,00
hPROD 2Ixo 800,00
Componenta generare BCM in hMARFA I 400,00
Componenta conectare cu hMARFA si preluare raport de productie m 400,00
Reducere -400,00
hSTOC Pro 2Imcxo 1.200,00
hSTOC 2xo 800,00
Componenta conectare cu hMARFA si generare BCM Im 400,00
Componenta conectare cu hCONT c 400,00
Reducere -400,00
*) La preturile de mai sus se adauga TVA
Produs Upgrade Versiune
De la
Versiune
La
Pret* (RON)
hMARFA
Noutăţi e-Factura şi actualizare D300 - cu T 8.GA 8.GB 200,00
Noutăţi e-Factura şi actualizare D300 -fără T 8.GA 8.GB 100,00
Actualizări e-Factura 8.EA 8.GA 150,00
Actualizări e-Factura - Kit nou 6.00 8.GA 200,00
Tarif suplimentar optiune multisociet. pana la 10 - 100,00
Tarif suplimentar optiune multisociet. peste 10 - 200,00
Tarif suplimentar optiune retea - 100,00
Componenta de imprimare grafica a documentelor
Upgrade hPRINT 1.0 - 1.0G 1.0H 100,00
hMARFE
Noutati tehnice 6.0 - 6.5A 6.6A 200,00
Upgrade - Kit nou 4.0 - 5.9 6.0 400,00
hSAFT
Actualizări situaţia lunară şi Active 1.00 2.1A 400,00
Upgrade hSAFT - tarif multisocietate 100,00
Upgrade hSAFT - tarif reţea 100,00
hCONT
Transpunere plan de cont organizatii 2018 5.0B 5.0C 200,00
Actualizari 2015 si noutati tehnice 4.3E 5.0B 100,00
Actualizari 2015 si noutati tehnice 4.0 - 4.2D 5.0B 150,00
Upgrade - Kit nou 1.0 - 3.9 5.0B 200,00
Tarif suplimentar optiune multisocietate 100,00
Tarif suplimentar optiune retea 100,00
hCONTE
Noutati tehnice 4.0A - 4.1A 5.0C 100,00
Upgrade - kit nou 3.00 - 4.1A 5.0C 200,00
hBILANT
Situaţii financiare 2023 şi D101 mijlocii/mari 1.00 3.6H 400,00
Situaţii financiare 2023 şi D101 micro/mici 1.00 3.6G 200,00
Tarif suplimentar optiune multisociet. pana la 10 - 100,00
Tarif suplimentar optiune multisociet. peste 10 - 150,00
Tarif suplimentar optiune retea - 100,00
Situatii financiare interimare 300,00
hSALAR
Calcul salarii începând cu luna ianuarie 2024 7.DB 7.EA 200,00
Upgrade - kit nou 5.00 - 7.DA 7.EA 250,00
Tarif suplimentar optiune multisociet. peste 10 - - 200,00
Tarif suplimentar optiune multisocietate 100,00
Tarif suplimentar optiune retea 100,00
hSALAZ - Evidenta zilieri
Upgrade evidenta zilieri 2019 6.7A - 7.0A 7.7B 200,00
Tarif suplimentar optiune multisocietate 100,00
hIMOB
Noutati in anul 2016 6.0A 6.1A 100,00
Noutati in anul 2016 5.5B - 5.6A 6.1A 150,00
Upgrade - kit nou 1.0 - 5.5A 6.1A 200,00
Tarif suplimentar optiune multisocietate 100,00
Tarif suplimentar optiune retea 100,00
hPROD
Upgrade hPROD la V5.0 1.00 - 4.00 5.00 300,00
hSTOC
Upgrade utilizare hSTOC pe Win 64 biti/Linux 4.0 4.4 300,00
hMISS
Facilitati tehnice 4.0 - 5.1A 6.0A 200,00
Upgrade - Kit nou 3.0 - 3.9 6.0A 300,00
hMENU
Upgrade mediu HAMOR Linux_WP CentOS 6->CentOS 7 6.0 7.0 750,00
Upgrade noul mediu HAMOR Soft 2.0 - 2.3A 2.4A 100,00
Upgrade licenta suplimentara Linux_WP CentOS 6-> C 350,00
*) La preturile de mai sus se adauga TVA
Denumire Pret* (RON)
Asistenta pentru instalare si exploatare 110,00
Lucrari de implementare si upgrade 130,00
Adaptare-dezvoltare aplicatii 150,00
Organizare evidenta, consultanta contabila 150,00
Instruire 120,00
Lucrari de implementare/administrare server 120,00
Cheltuieli de deplasare/ora 100,00
Chelt.deplasare la client in oras facturate 100,00
Tarif schimbare denumire utilizator/produs 50,00
Tarif generare kit instalare/produs 50,00
Tarif licentiere 30,00
Activare licenta Fiscalnet 178,00
DVD - Curs- Operarea si utilizarea programelor HAMOR Soft 40,00
Lucrare ... 0,00
Comanda centralizatoare upgradeuri (pt. distribuitori!) 0,00
Retur upgradeuri (pt. distribuitori!) - anexat aviz retur! 0,00
*) La preturile de mai sus se adauga TVA
  • La preţurile de mai sus se adaugă 19% TVA.
  • Preturile se pot modifica fără notificare.
  • Preţurile reprezintă contravaloarea kitului de instalare sau în cazul produselor de bază a pachetului cu CD de instalare şi documentaţie. Fiecare produs de baza are documentatie si in format electronic
  • Pachetul de bază - monopost acordă dreptul de utilizare a programului pe un calculator si pentru o singură bază de date persoanei juridice sau fizice pe numele căruia a fost înregistrat programul.
  • O opţiune reţea (R) acordă dreptul de utilizare pe un grup de cel mult 5 staţii în cadrul aceleaşi reţele.
  • Opţiunea multisocietate-multibază (M) acordă dreptul de a ţine evidenta mai multor firme/subunităţi pe acelaşi calculator sau reţea.
  • În cazul deplasărilor, beneficiarul va achita şi costul cazării, în cazul în care se negociază astfel.
  • Regulile detaliate de licenţiere a programelor HAMOR Soft ® le puteţi consulta la www.hamorsoft.ro secţiunea Produse.
  • Lista distribuitorilor programelor HAMOR Soft ® o puteţi consulta la www.hamorsoft.ro secţiunea Distribuitori.
Exemple de oferte de preţ Descarcă
Servere Cloud/local
Firmă de producţie cu contabilitate proprie cu 10 staţii
Firmă de comerţ/servicii cu contabilitate proprie cu 10 staţii
Firmă de comerţ/producţie/servicii, numai evidenţă operativă cu 5 staţii
Firmă de comerţ/producţie/servicii, numai evidenţă operativă cu 1 staţie
Birou de contabilitate cu 5 staţii
Birou de contabilitate cu 1 staţie