Login | Cos | 0 Produse | 0 RON

HAMOR Soft

HAMOR Soft

Programe de contabilitate şi management

Optiune lista de evenimente

Pret: 400 RON

Utilizatorii acestei opţiuni pot să obţină o listă cu evenimentele care s-au produs cu aplicaţia hSALAR în cursul operării. Lista e utilă când pe aceeaşi aplicaţie lucrează mai mulţi operatori. Găsim astfel răspuns la întrebări de genul:
  • Cine, când şi de la care calculator a utilizat aplicaţia ?
  • Cine a extras declaraţia 112 şi când ?
  • Când au fost modificate datele salariatului cu marca 0002 şi de către cine ?
  • Contarea a fost lansată după extragerea declaraţiei şi a centralizatorului ?
  • Cine şi când a efectuat trecerea la luna următoare ?
Pentru a obţine răspunsurile la întrebările de mai sus, fişierul cu lista evenimentelor poate fi consultat cu utilitarul hUTIL de utilizatorii care sunt autorizaţi pentru consultarea lui:Operatorul cu codul S1 şi numele Operator1 a efectuat extragerea Declaraţiei 112 în data de 31/03/2015 la ora 12:21:55 de pe calculatorul LAPTOP 1.Datele culese, în afară de identificarea unor situaţii şi stabilirea responsabilităţilor, pot servi şi pentru:
  • cuantificarea lucrărilor executate pe operator, pe firmă etc.
  • controlul intern la cabinetele de contabilitate.
Pe bază de comandă, din lista de evenimente putem genera diverse rapoarte referitoare la:
  • cantitatea lucrărilor executate (număr ore, număr înregistrări introduse, modificate, număr operaţii executate), centralizate pe operator sau pe firmă,
  • lista activităţilor efectuate pentru o anumită firmă, pe aplicaţie, pe lună.