Login | Cos | 0 Produse | 0 RON

HAMOR Soft

HAMOR Soft

Programe de contabilitate şi management

hIMOB V6.1A

Gestiunea şi contabilitatea imobilizărilor

Pret: 400 RON

Aplicaţia hIMOB este un program informatic cu ajutorul căruia se poate realiza evidenţa imobilizărilor corporale, necorporale precum şi a amortizării acestora, precum şi evidenţa obiectelor de inventar în folosinţă.

Ce tipuri de unităţi pot utiliza hIMOB?

 • utilizatorii programului pot fi societăţi de dimensiuni mici sau medii, indiferent de obiectul de activitate, care au imobilizări în patrimoniu.
 • în cazul unităţilor mai complexe se pot face adaptări la program, în concordanţă cu sistemul de amortizare aplicat.
 • există şi variantă dedicată pentru contabilitatea, calculul amortismentului şi reevaluarea imobilizărilor din patrimoniul organizaţiilor nonprofit.

Cine poate utiliza aplicaţia?

Programul poate fi utilizat direct de către persoanele care se ocupă cu evidenţa contabilă a imobilizărilor, el necesitând cunoştinţe elementare de operare.

Principalele obiective care se pot realiza cu hIMOB

 • evidenţa datelor de imobilizări corporale şi necorporale;
 • mijloacele fixe de natura obiectelor de inventar sunt evidenţiate pe conturi analitice distincte;
 • operarea modernizărilor, ajustarea duratelor normale de funcţionare când este necesar;
 • calculul automat al amortizării - se permit 3 regimuri de amortizare:
  • liniară
  • accelerată
  • manuală
 • situaţii lunare/anuale: balanţe de imobilizări sintetice sau analitice, intrări/ieşiri etc.
 • contabilizarea datelor introduse
 • fişe imobilizări - datele din perioadele precedente sunt păstrate în baza de date;
 • liste de inventariere;
 • registrul numerelor de inventar;
 • la intrarea/ieşirea imobilizărilor se completează cu datele imobilizării şi se pot lista documente ca: Proces-verbal de recepţie, Proces-verbal de punere în funcţiune, Proces-verbal de scoatere din funcţiune. Informaţiile din documente pot fi editate înainte de listare, cu editor intern sau extern.

Legătura cu alte programe HAMOR Soft

 • înregistrările contabile se pot importa în programul hCONT;
 • datele din hIMOB se pot verifica cu soldurile din hCONT printr-un meniu dedicat;
 • dacă hIMOB este legat la hMARFA, se poate lansa o listă informativă a intrărilor/ieşirilor de imobilizări din acest program.

Condiţii tehnice

 • este necesar cel puţin un calculator PC şi o imprimantă compatibilă care să suporte formatul A4 portret, eventual şi peisaj sau A3
 • hIMOB poate fi rulat sub diverse sisteme de operare: Windows sau Linux, pe un calculator, în reţea locală sau de la distanţă în mod remote desktop.
Denumire Optiune Pret* (RON) Comandate
hIMOB Pro M2ITEFhaxo 1.000,00
*) La preturile de mai sus se adauga TVA
Denumire Versiune de la Versiunea la Pret* (RON) Comandate
Upgrade - kit nou 1.0 - 5.5A 6.1A 200,00 RON
Noutati in anul 2016 6.0A 6.1A 100,00 RON
Noutati in anul 2016 5.5B - 5.6A 6.1A 150,00 RON
Tarif suplimentar optiune multisocietate 100,00 RON
Tarif suplimentar optiune retea 100,00 RON
*) La preturile de mai sus se adauga TVA