Login | Cos | 0 Produse | 0 RON

HAMOR Soft

HAMOR Soft

Programe de contabilitate şi management

hSALAR V7.EA

Evidenţă personal, calcul şi contabilitate salarii

Pret: 800 RON

Aplicaţia hSALAR este un program informatic, cu ajutorul căruia se poate realiza evidenţa datelor de personal, a timpului de lucru şi a informaţiilor pentru calculul salariilor, raportările obligatorii. Programul este adaptabil la schimbările legislative şi este actualizat în mod curent de către producător.

Ce tipuri de unităţi pot utiliza hSALAR?

 • agenţi economici cu sistem de salarizare de o complexitate mai redusă, care aplică regulile general valabile. Se poate utiliza până la câteva sute de angajaţi.
 • la firme cu activitate de construcţii sau agricultură - permite setări pentru aplicare/neaplicare facilităţi fiscale
 • în cazul sistemelor de salarizare mai complexe se pot face adaptări la program, se pot adăuga module noi:
  • import date de prezenţă, generate de sisteme de pontaj sau date furnizate de aplicaţiile de producţie, necesare pentru calculul salariului în acord;
  • modul de urmărire reţineri;
  • module de controlling, de analiză;
  • export date către sisteme HR complexe, sisteme de management;
  • export înregistrări contabile pentru alte sisteme de contabilitate (de exemplu şi în SAP sau Oracle)
  • export înregistrări contabile de gestiune.
Salarizarea fiind un domeniu bazat pe reguli şi reglementări locale, recomandăm utilizarea hSALAR, chiar dacă celelalte module din sistemul informatic sunt programe din import, el având posibilitatea să fie integrat în alte sisteme.

Cine poate utiliza hSALAR?

Utilizatorii aplicaţiei pot fi persoane cu cunoştinţe de legislaţie în domeniul personal-salarizare sau firme specializate care prestează servicii în acest domeniu.

Principalele facilităţi

 • urmărire date de personal;
 • listare documente personalizate (contract de muncă, adeverinţe etc.);
 • definire obligaţii de calculat pentru diverse categorii de personal, cu posibilităţi de adaptare;
 • evidenţa persoanelor întreţinute pentru acordarea deducerilor personale, date coasiguraţi;
 • evidenţă prezenţă, concedii, ore suplimentare şi compensarea acestora etc.;
 • evidenţa programului de lucru cu 1 sau 2 intervale de timp, precum şi a prezenţei în Excel;
 • listare condică de prezenţă;
 • calcul automat indemnizaţii concedii medicale/accidente, alte drepturi de asigurări sociale. Sunt memorate datele din lunile precedente, din care se calculează media zilnică;
 • programul poate fi completat cu numeroase opţiuni
 • introducere venituri zilieri (opţional)
 • calcul drepturi şi obligaţii, liste de avans, state de plată, state de semnături, extrase din statul de plată ("fluturaşi") şi trimiterea acestora prin e-mail către salariaţi, situaţii centralizatoare etc.;
 • calcul tichete de masă cuvenite;
 • înscrierea veniturilor asimilate sau a avantajelor în natură impozabile/neimpozabile
 • generare Declaraţia 112. Erorile de validare se pot urmări pe o listă special concepută pentru interpretarea mai uşoară;
 • generare Declaraţia 100;
 • centralizator obligaţii pentru obligaţiile de plată calculate şi deducerile din acestea;
 • export contribuţii de plată în programul OPFV sau F1129 (generare ordin de plată multiplu electronic);
 • contabilizarea operaţiilor, importul acestora în hCONT;
 • vastă documentaţie context-senzitivă, accesibilă online în formă actualizată periodic, care conţine şi prevederile legislaţiei din domeniu şi se poate lansa din program;
 • o serie de parametri specifici pentru calculul salariilor modificabili de utilizator;
 • calculator pentru negocierea salariilor (brut=>net, net=>brut) cu stabilirea costurilor/salariat;
 • arhivarea datelor pe perioade precedente;
 • adaptabilitate de către producător sau distribuitor.
Varianta de bază conţine şi posibilitatea de export a datelor în Excel/OpenOffice.
Pe bază de comandă se pot elabora versiuni dedicate unui anumit angajator, conforme cu sistemele de salarizare specifice utilizate.
Firmelor care utilizează frecvent zilieri, le recomandăm aplicaţia Evidenţă zilieri.

Alte componente şi opţiuni

Vezi lista de Componente ...

Condiţii tehnice

 • este necesar cel puţin un calculator PC şi o imprimantă compatibilă care să suporte formatul A4 portret, recomandat şi peisaj sau A3
 • hSALAR poate fi rulat sub diverse sisteme de operare: Windows sau Linux, pe un calculator, în reţea locală sau de la distanţă în mod remote desktop.
Denumire Optiune Pret* (RON) Comandate
hSALAR Pro M2IFDNUKhaxo 1.200,00
*) La preturile de mai sus se adauga TVA
Denumire Versiune de la Versiunea la Pret* (RON) Comandate
Calcul salarii începând cu luna ianuarie 2024 7.DB 7.EA 200,00 RON
Upgrade - kit nou 5.00 - 7.DA 7.EA 250,00 RON
Tarif suplimentar optiune multisocietate 100,00 RON
Tarif suplimentar optiune retea 100,00 RON
Tarif suplimentar optiune multisociet. peste 10 - - 200,00 RON
*) La preturile de mai sus se adauga TVA