Login | Cos | 0 Produse | 0 RON

HAMOR Soft

HAMOR Soft

Programe de contabilitate şi management

hMARFA V8.GB

Gestiunea şi contabilitatea activităţii comerciale, financiare şi a stocurilor

Pret: 900 RON

hMARFA este un software complex, care rezolvă gestiunea şi contabilitatea operaţiilor legate de cumpărări/vânzări, stocuri, încasări/plăţi.

Ce tipuri de unităţi pot utiliza hMARFA?

 • agenţi economici care efectuează comerţ cu ridicata, eventual cu magazine cu amănuntul proprii;
 • unităţi mici sau medii cu profil de producţie sau servicii unde poate rezolva gestiunea materialelor şi a produselor finite, a lucrărilor executate, precum şi colectarea cheltuielilor (chiar şi pe centre de cheltuieli);
 • secţiunile recepţii, facturare, încasări şi plăţi, evidenţă TVA pot fi utilizate de către orice tip de agent economic şi de firmele de contabilitate.

Cine poate utiliza aplicaţia?

Programul poate fi utilizat direct de către personalul care se ocupă de gestiunea sau contabilitatea unităţii respective, el necesitând cunoştinţe elementare de operare.
La firme mai mari recepţiile pot fi introduse chiar de către gestionar, operaţiile de casă de către casier, partea de facturare poate fi utilizată la desfacere, celelalte încasări şi plăţi, alte operaţii se pot introduce la compartimentul financiar-contabilitate, iar datele finale se pot verifica de către contabil şi consulta de către personalul de conducere.

Variante de utilizare

 • ca sistem de evidenţă operativă - operaţiile se înregistrează de îndată ce au loc tranzacţiile, facturarea se face efectiv din aplicaţie etc.;
 • ca sistem de culegere şi prelucrare date - documentele întocmite manual se introduc ulterior în calculator, eventual direct de către contabil.

Principalele obiective care se pot realiza cu hMARFA

 • emiterea de facturi, bonuri de consum, alte documente de ieşire;
 • emiterea de e-facturi, transmiterea lor la ANAF chiar şi selectiv după un interval cu data facturii, descărcarea fişierelor de confirmare;
 • descărcarea e-facturilor primite într-un fişier distinct;
 • organizare arhivă e-facturi primite şi trimise;
 • situaţii în Excel privind e-facturile emise/primite pentru contabili;
 • cu ajutorul facilităţilor din upgrade-ul e-factură+ facturile emise se pot transmite selectiv şi după intervale de numere de facturi, la facturile primite capul recepţiei se completează cu datele din e-factură, se pot utiliza e-facturi personalizate (ex. EDINET);
 • cu opţiunea e-Transport se pot transmite datele pentru obţinerea codului UIT
 • trimitere factură în format pdf, prin email
 • întocmirea sau introducerea documentelor de recepţie (intrări de materiale, mărfuri, produse, imobilizări, cheltuieli, combustibil etc.);
 • gestiunea cantitativ-valorică a stocurilor, fişe de magazie, balanţe, liste de inventariere;
 • urmărirea mişcărilor între gestiuni;
 • încasări şi plăţi (casă, bancă etc.), registru de casă electronic, urmărirea scadenţelor de plată, penalităţi de întârziere, reevaluarea disponibilităţilor în valută;
 • cu opţiunea import extras de cont bancar se poate descărca extrasul în format electronic, care se importă în aplicaţie. Programul identifică partenerii, documentele încasate sau plătite;
 • cunoaşterea creanţelor şi datoriilor pe scadenţe de plată, reevaluarea soldului partenerilor externi;
 • evidenţă cheltuieli şi TVA deductibil/nedeductibil pentru combustibil, autovehicule etc.;
 • evidenţa operaţiilor cu TVA la încasare;
 • evidenţa operaţiunilor cu parteneri afiliaţi;
 • verificarea partenerilor în diverse registre ANAF;
 • evidenţa SGR cu opţiunea corespunzătoare;
 • contabilizarea automată a documentelor introduse şi a operaţiilor efectuate;
 • evidenţa operaţiilor în lei şi valută, urmărirea cursurilor de schimb valutar;
 • dispune de o vastă documentaţie context-senzitivă, accesibilă online în formă actualizată periodic, care conţine şi descrierea legislaţiei din domeniu şi se poate lansa din program;
 • majoritatea situaţiilor se pot exporta în Excel;
 • utilizatorul poate să stabilească gestiunile, jurnalele şi documentele utilizate, modul de contare a mişcărilor şi a documentelor, conturile utilizate (este livrat cu plan de conturi pentru societăţi comerciale, adaptabil);
 • cu ajutorul componentelor şi opţiunilor se pot realiza o multitudine de personalizări;
 • opţional se poate implementa şi contabilitatea de gestiune;
 • perioadele închise se pot feri de modificări accidentale.
 • cu utilitarul hMARFT, se pot extrage în formatul actual:
  • jurnale TVA, cu arhivă
  • declaraţia recapitulativă cod 394
  • decontul de TVA cod 300 (opţional)
  • declaraţia VIES cod 390 (opţional)
  • declaraţia A4200 şi formularul F4109 pentru case de marcat (opţional)
  • extrase de cont pentru confirmare solduri (opţional)
  • raport de gestiune (opţional)

Componente şi opţiuni

Vezi lista de Componente ...

Legătura cu programul de contabilitate hCONT

Datele introduse în hMARFA se contabilizează automat, articolele contabile se pot utiliza ca atare, sau se pot importa în jurnale distincte în programul hCONT, în vederea realizării balanţei de verificare şi a altor situaţii contabile. Formulele de contare sunt adaptabile.

Condiţii tehnice

 • este necesar cel puţin un calculator PC şi o imprimantă compatibilă care să suporte formatul A4 portret, eventual şi peisaj sau A3
 • hMARFA poate fi rulat sub diverse sisteme de operare: Windows sau Linux, pe un calculator, în reţea locală sau de la distanţă în mod remote desktop.
Denumire Optiune Pret* (RON) Comandate
Optiunea e-Factura - facilitati suplimentare Q 200,00
Optiunea e-Transport t 400,00
Optiune trimitere email (email+) e 400,00
Optiune evidenta SGR r 400,00
Optiune import extras de cont bancar K 400,00
Optiunea facilitati de evidenta financiara F 200,00
Componenta de imprimare grafica a documentelor g 200,00
Optiunea retea (pentru 5 statii) R 800,00
Optiunea multisocietate/multi-baze de date M 600,00
Optiune imprimare bonuri fiscale (casa de marcat) pt. primul AMEF B 400,00
Optiune imprimare bonuri fiscale (casa de marcat) pt. cate un nou AMEF B 200,00
Optiune fereastra touch (casa de marcat) pentru primul AMEF BT 600,00
Optiune fereastra touch (casa de marcat) pentru cate un nou AMEF BT 300,00
Componenta alegere produs pe baza de imagine/primul AMEF i 600,00
Componenta alegere produs pe baza de imagine/cate un nou AMEF 300,00
Componenta cantar on-line/primul AMEF s 600,00
Componenta cantar on-line/cate un nou AMEF 300,00
Componenta transfer documente I 200,00
Componenta transfer documente - interfata pentru palmtop - Optimall I 1.200,00
Componenta preluare vanzari de la casele de marcat I 1.200,00
Optiune listare coduri de bare b 300,00
Optiune de import-export documente I 200,00
Optiunea coduri articole echivalente E 600,00
Componenta cost mediu ponderat m 800,00
Componenta de export date pentru e-comert 800,00
Componenta facturare electronica h 600,00
Componenta listare selectiva documente d 200,00
Optiunea campuri suplimentare C 200,00
Optiunea generare htm/xml h 300,00
Componenta modificare pret unitar cu amanuntul P 300,00
Optiune documente anexe a 300,00
Optiunea facturare simpla f 300,00
Componenta stingere solduri facturi neplatite/neincasate 200,00
Optiunea lista de evenimente l 400,00
Optiunea centre de cost/profit G 800,00
Optiune extensii cu fişiere hMET2 Y 600,00
Conector For IT/Hamor Soft 600,00
hMARFT - optiunea decont TVA (D300) T 300,00
hMARFT - optiune declaratie 390 (VIES) V 300,00
hMARFT - optiune declaratia A4200 Z 300,00
hMARFT - optiune extrase de cont parteneri S 300,00
hMARFT - optiune raport de gestiune B 400,00
hMARFT - componenta solutie de inventariere N 600,00
*) La preturile de mai sus se adauga TVA
Denumire Optiune Pret* (RON) Comandate
hMARFA Pro XFCKgexo/ITCxo 1.800,00
*) La preturile de mai sus se adauga TVA
Denumire Versiune de la Versiunea la Pret* (RON) Comandate
Noutăţi e-Factura şi actualizare D300 - cu T 8.GA 8.GB 200,00 RON
Noutăţi e-Factura şi actualizare D300 -fără T 8.GA 8.GB 100,00 RON
Actualizări e-Factura 8.EA 8.GA 150,00 RON
Actualizări e-Factura - Kit nou 6.00 8.GA 200,00 RON
Tarif suplimentar optiune multisociet. pana la 10 - 100,00 RON
Tarif suplimentar optiune multisociet. peste 10 - 200,00 RON
Tarif suplimentar optiune retea - 100,00 RON
*) La preturile de mai sus se adauga TVA