Login | Cos | 0 Produse | 0 RON

HAMOR Soft

HAMOR Soft

Programe de contabilitate şi management

Optiune documente de tip office si vizualizare fotografii

Pret: 250 RON

Componenta include:
 • un set de modele de documente şi liste de tip Office din domeniul personal editabile în Microsoft Word sau OpenOffice Writer (este şi un exemplu de generare XML),
 • vizualizare fotografii şi date angajaţi, funcţional numai în prezenţa opţiunii Dosar personal/documente anexate (este şi un exemplu de generare HTM),
 • opţiunea de generare HTM şi XML din Tipuri de documente, care permite generarea de documente şi liste în format HTM şi XML.
Pentru funcţionare este necesar Noul mediu HAMOR Soft

Documente şi liste de tip office

Sunt livrate o serie de documente pentru domeniul personal-salarizare, care preiau informaţiile referitoare la salariatul în cauză şi opţional se pot personaliza pentru a fi cât mai utile. Documentele se pot salva/scana/arhiva în documentele anexate la fiecare marcă şi se pot tipări.

Avantajul faţă de documentele interne/externe existente în hSALAR:
 • se pot tipări documente formatate corect şi cu elemente grafice,
 • se poate utiliza MS Word şi OpenOffice Writer,
 • se pot importa ca model şi documente Office existente.

În hSALAR V7.0 există următoarele modele de documente:
 • Contract individual de muncă
 • Fişa de post (cu câteva modele orientative care trebuie adaptate pe ocupaţii)
 • Act adiţional la CIM
 • Act aditional la CIM cf.O1616
 • Act aditional modif. salar (N)
 • Decizie detaşare
 • Decizie încetare CIM
 • Decizie concediere individuală
 • Notă de lichidare-exemplar salariat
 • Notă de lichidare-exemplar angajator
 • Adeverinţă angajat
 • Adeverinţă salariu
 • Declaraţie venituri colaboratori
 • Adeverinţă asigurat CASS
 • Borderou de achiziţie
 • Programare concedii de odihnă
 • Decizie de numire ReviSal
Se pot crea şi alte tipuri de documente, pe bază de comandă.

Fotografii angajaţi

Permite vizualizarea fotografiilor angajaţilor, împreună cu date lor de personal.
De exemplu:

Alte lucrări pe bază de comandă:
 • adaptarea formatului şi a datelor afişate;
 • organizarea catalogului de fotografii, prelucrarea imaginilor;
 • organigrama societăţii în format web, generată automat pe baza datelor din hSALAR: conducere, departamente, posturi, angajaţi;
 • pregătirea datelor pentru creare cărţi de vizită, carduri, legitimaţii.