Login | Cos | 0 Produse | 0 RON

HAMOR Soft

HAMOR Soft

Programe de contabilitate şi management

hBILANT V3.6G

Situaţii şi analize economico-financiare

Pret: 400 RON

Dependente: hCONT

Programul hBILANT este o extensie a aplicaţiei hCONT, utilizabilă în principal pentru completarea situaţiilor financiare pentru societăţi comerciale şi a Declaraţiei 101.

Ce tipuri de unităţi pot utiliza hBILANT?

hBILANT este destinat societăţilor care întocmesc situaţii financiare pentru:
 • microîntreprinderi
 • întreprinderi mici
 • întreprinderi mijlocii şi mari
Categoriile de mai sus sunt cele definite după criteriile de mărime din Ordinul 1802/14.

Cine poate utiliza aplicaţia?

Folosirea aplicaţiei necesită cunoştinţe de contabilitate şi cunoştinţe elementare de operare.

Pachete livrate:

 • situaţii financiare pentru societăţi comerciale;
 • 6 note explicative la situaţiile financiare (numai cele care conţin tabele de date);
 • raportarea contabilă semestrială;
 • declaraţia 101 privind impozitul pe profit anual;
 • calculatoare de impozit pe profit trimestrial;
 • calculator pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor;
 • situaţii de analiză;
 • buget de venituri şi cheltuieli previzionat pe baza bilanţului din anul precedent;
 • descărcarea gestiunii de mărfuri în magazinele cu amănuntul.
Pachetul de bază conţine situaţiile financiare pentru microentităţi şi entităţi mici.
Pentru societăţile mijlocii şi mari se livrează un pachet distinct cu situaţii adaptate.

Avantajele utilizării hBILANT

 • majoritatea datelor se preiau automat din arhiva contabilă din hCONT sau din soldurile şi rulajele conturilor;
 • datele care nu se pot prelua direct din contabilitate se pot introduce manual;
 • se pot modifica formulele date, în funcţie de politica contabilă;
 • dacă în 2 ani consecutivi se utilizează planuri de conturi diferite din cauza schimbării legislaţiei contabile, descrierile sunt adaptate la aceste situaţii
 • se pot personaliza conturile analitice pentru a obţine cât mai multe informaţii din contabilitate;
 • subtotalurile şi totalurile se calculează în mod automat;
 • utilizatorul poate să conceapă situaţii proprii pentru analiză;
 • declaraţia 101 este prevăzută cu rânduri ajutătoare pentru introducerea eventualelor sume nedeductibile în baza prevederilor Codului fiscal;
 • în cazul tabelelor care conţin coloane din exerciţii distincte, datele se preiau din bazele de date aferente;
 • bilanţuri provizorii se pot completa chiar şi lunar, pentru informarea creditorilor sau a managementului.
Denumire Optiune Pret* (RON) Comandate
Situatii lunare de bilant L 300,00
*) La preturile de mai sus se adauga TVA
Denumire Optiune Pret* (RON) Comandate
hCONT Pro MXIAxo 1.000,00
*) La preturile de mai sus se adauga TVA
*) La preturile de mai sus se adauga TVA