Update hMARFA - D300 - 2019.07

 

14.08.2019

Solutia de mai jos este provizorie, utilizabila numai pentru D300 completate pe 
luna IULIE 2019, deoarece Ordinul de completare D300 nu a aparut nici la aceasta 
data in MO (exista un proiect la MFP), iar ANAF a postat fisierele necesare numai 
pe data de 13.08.19!

Se va face o ajustare a fisierului XML generat astfel, ca sa poata fi depus fara
erori de validare. In hMARFT nu se va modifica formularul, nu se vor introduce
informatiile suplimentare din noul formular (noutatile sunt evidentiate cu galben). 

Vezi si:

  - extrase din Codul fiscal privind serviciile electronice
  - extrase din proiectul normelor de completare.

Descarcati unul din pachetele:
  -d300_201907.jar
  -d300_201907.zip
Pentru executie este necesar java 8, adica jre1.8 sau mai mare.

Etape de lucru:
 10 [Verificare/descarcare update]
 06 Generare XML si validare, va da eroare
    trebuie rulat d300_201907.jar, indicand catalogul DEC_OBL\2019  
 07 Generare si/sau semnare PDF (nu se mai repeta operatia 06)
    PDF-ul generat va contine randurile necesare si se poate depune.
 
In cazul multisocietate (firme de contabilitate) recomandam executararea operatiei 06
pentru mai multe baze de date. Ruland d300_201907.jar, se vor adapta XML-urile pentru
toate firmele pentru care a fost generat XML si care inca nu au fost adaptate.
Dupa adaptare, generati PDF pentru fiecare in parte.
 
Atentie, daca exista situatia cand trebuie completate informatiile noi, procedati 
provizoriu conform materialului alaturat!